brněnský plenér

https://plener.prygl.net

sochařské sympozium - brněnská přehradasympoziumO těchto stránkách

Tento web, stejně jako doprovodné tištěné dokumenty, vznikly moji iniciativou pro podporu této umělecké akce. Věřím, že napomohu udržení tradice pořádání sochařských sympozií u přehrady i do daleké budoucnosti. Toto je velmi závislé na pomoci sponzorů, které tímto lákám k poskytnutí finančních darů akci, která obohacuje duši velmi zajímavého místa v okolí Brna.

Zdroje informací

Autorská práva

Veškerá reprodukce textových i obrazových materiálů těchto stránek je možná jen po předchozím písemném souhlasu jejich autora!

Poděkování

Bez pomoci všech uvedených osob by toto dílo nemohlo vzniknout. Tímto jim velice děkuji za spolupráci.

Robert Vystrčil, autor stránek


Brněnský plenér, sochařské sympozium na Brněnské přehradě
Copyright © 2005-2024, Robert Vystrčil, fotograf, plener@prygl.net