brněnský plenér

https://plener.prygl.net

sochařské sympozium - brněnská přehradasympoziumZdroje textových informací

Při sepisování textové části jsem vycházel jak z vlastních znalostí a názorů, tak z následujících zdrojů.

Písemné

 • Sochařské sympozium Brněnský plenér 1998
  • Oficiální katalog k ročníku 1998
  • Koncepce katalogu: Jitka Vitásková a Radek Horáček. Copyright: ARS PUBLICA 1998. Velikost katalogu: formát - A4, počet stran - 24 (včetně obálky).
 • Brněnský plenér 2000, sochařské sympozium
  • Oficiální katalog k ročníku 2000
  • Text: Ivo Binder a Ludmila Horáková. Vydala Společnost přátel Moravské galerie v Brně a městská část Brno-Bystrc, 2001. Velikost katalogu: formát - A5, počet stran - 6 (včetně obálky).
 • Brněnský plenér 2002, sochařské sympozium
  • Oficiální katalog k ročníku 2002
  • Vydal: Odbor kultury Městské části Brno-Bystrc za finančního přispění Města Brna. Velikost katalogu: formát - 21 x 21 cm, počet stran - 28 (včetně obálky).
 • Brněnský večerník
  • Články z novin vydaných v období červenec – listopad 1983
 • Rovnost
  • Články z novin vydaných v období červenec – listopad 1983
 • Bystrcké noviny
  • Články ze zpravodaje Úřadu městské části Brno-Bystrc
 • Znalecký posudek č. 1810/1998
  • Znalecký posudek vypracovaný na žádost PhDr. Jitky Vitáskové, Dům umění města Brna. Zpracovala PhDr. Eliška Lysková dne 10. 11. 1998 na žádost PhDr. Jitky Vitáskové ze dne 6. 10. 1998 o vypracování znaleckého posudku a ocenění prací, které vytvořili účastníci sympozia Brněnský plenér 1998. Posudek má 4 strany a byl vyhotoven ve 4 vyhotoveních, 3 jsou předána zadavateli, 1 zůstává v archivu znalce.
 • Článek „První Brněnský plenér“
  • Článek ze „Zpravodaje Rady NVmB“, čísla 9 – 10 / 1983
  • Napsal: Jaroslav Varaďa
 • Další materiály zapůjčené Jitkou Vitáskovou týkající se ročníku 1998
  • Pozvánky k Brněnskému plenéru, tiskové zprávy, návrh rozpočtu,…
 • Články z dalších novin a časopisů k ročníkům 1998 a novějším
  • Rovnost, MF Dnes, Lidové noviny, Den, …
 • Stránky „VKOL – kalendárium regionálních osobností REGO“
  • Internetové stránky popisující ke každému dni v roce výročí umělců.
  • Odkaz: sualeph.vkol.cz/rego
 • Internetové stránky Sochařského sympozia Sloup v Olomouci
  • Ze sochařů plenéru se ho zúčastnili: Radomír Vavruša (1996), Čestnír Suška (1998), David Medek (2002).
  • Odkaz: www.galeriecaesar.cz/g_symp.htm
 • Internetové stránky Vladimíra Kokolii
  • Odkaz: www.kokolia.cz
 • Internetové stránky Vladimíry Sedlákové
  • Odkaz: vladimirasedlakova.wz.cz
 • Internetové stránky Vladimíra Matouška
  • Odkaz: www.vladimirmatousek.net

Ústní

 • Jitka Vitásková
 • Eliška Kovářová
 • Radek Horáček
 • Oskar Brůža
 • Patrik Vlček
 • Vladimír Matoušek
 • Vladimíra Sedláková

Brněnský plenér, sochařské sympozium na Brněnské přehradě
Copyright © 2005-2023, Robert Vystrčil, fotograf, plener@prygl.net