brněnský plenér

https://plener.prygl.net

sochařské sympozium - brněnská přehradaročník 1998Historie - ročník 1998

Dlouhá léta byla díla z prvního ročníku ponechána na pospas osudu, bez investic do jejich oprav. Výsledkem působení povětrnostních vlivů a nešetrných zásahů lidí se stalo skutečností, že mnoho děl bylo zcela zničeno či silně poškozeno. Na konci roku 1997 zůstává v opravitelném stavu na břehu přehrady z původních asi 13 soch a 4 sousoší jedno dvousoší a šest samostatných soch

Obrat k lepšímu přichází s iniciativou bystrcké místostarostky Elišky Kovářové. Na procházce ji při pohledu na sochy v žalostném stavu napadá myšlenka zorganizování obnoveného ročníku Brněnského plenéru, který by jistě obohatil kulturní život v této části Brna. Po několika neúspěšných pokusech o najití partnera k pořádání akce, již v roce 1997 kontaktuje jednu z organizátorek prvního ročníku, Jitku Vitáskovou, která na žádost o pomoc s uspořádáním nového sochařského sympozia reaguje kladně. Stejně tak i Odbor kultury Magistrátu města Brna a zájem je i ze strany sochařů.

Jiří Sobotka (vlevo) a organizátorka Jitka Vitásková (vpravo).Zprava: Oskar Brůža, Eliška Kovářová, Radek Horáček, Jitka Vitásková.

Uspořádání akce se ujímá občanské sdružení ARS PUBLICA, které bylo založeno právě pro tuto příležitost. Stojí za ním osoby Jitky Vitáskové, Oskara Brůži a Radka Horáčka. Posláním sdružení je navazování kontaktu mezi umělci a veřejností. Dalšími hlavními pořadateli jsou Úřad městské části Brno-Bystrc a Město Brno.

Obnovený Brněnský plenér se vyznačuje velkým nadšením ze strany organizátorů, přichází sponzorské dary různých firem, nečekaně velký zájem mají novináři i běžná veřejnost. Celý projekt je finančně podpořen i z programu Phare z fondu malých projektů.

Odborná rada sympozia vybrala 6 sochařů – Radim Hanke, Pavel Kostrhun, Michal Novotný, Michael Öllinger, Jiří Sobotka, Čestmír Suška, přičemž dříve byli ještě předběžně osloveni Jan Ambrůz, Nikos Armutidis, Michal Gabriel, Otis Laubert, Petr Veselý, Lukáš Rittstein a Ladislav Sorokáč.

Účastníci u zbylé části sochy Tři hlavy.

V průběhu jara jsou zrestaurovány a ošetřeny sochy z původního sympozia, které se daly ještě zachránit, trosky ostatních jsou odklizeny. Dík za to si kvůli osobní iniciativě zaslouží tehdejší vedoucí odboru kultury Magistrátu města Brna, Jana Putnová.

V červnu si vyzvaní sochaři prohlížejí pláž, aby si mohli předem rozmyslet, kde svá díla umístí a jak je ztvární, aby do zdejšího prostředí co nejlépe zapadla. Měli množství času na koncipování svého díla, čímž se toto sympozium lišilo od podobných sympozií. 3. září aktivní sochařské setkání začíná. Šest umělců se po dva týdny v provizorním ateliéru pod otevřeným nebem snaží přetvořit dubové kmeny v objekty mající kulturní hodnotu, a to za velké podpory kolem procházejících návštěvníků. 10. září od 18 hodin se ve Společenském centru v Bystrci koná večerní beseda s některými umělci doplněná o promítání diapozitivů o současném českém sochařství. Na 17. hodinu 17. září je připravena velkolepá vernisáž v hotelu Santon, kterou obohatil Combo Orchestru Gustava Broma.

Přejít na jinou stránku


Brněnský plenér, sochařské sympozium na Brněnské přehradě
Copyright © 2005-2023, Robert Vystrčil, fotograf, plener@prygl.net