brněnský plenér

https://plener.prygl.net

sochařské sympozium - brněnská přehradaročník 1983Historie - ročník 1983

První ročník Brněnského plenéru byl nejvelkolepějším, zúčastnilo se jej 9 absolventů pražské Akademie výtvarných umění a 7 neprofesionálních výtvarníků. Sochařská dílna se uskutečnila vlivem značné tvůrčí energie silné generace mladých umělců, kteří na počátku 80. let ukončili studia na AVU v Praze a vrátili se do Brna. V jihomoravské metropoli pravidelně besedovali, vyměňovali si zkušenosti a plánovali. V jejich hlavách vznikl nápad, který se přes řadu překážek podařilo zrealizovat.

Na přelomu května a června 1983 uspořádali v Křížové chodbě Nové radnice v Brně výstavu 20 mladých malířů, sochařů a architektů. Snaha upozornit na sebe nepřišla v niveč. Stala se „hozenou rukavicí“ pro odbor místního hospodářství Národního výboru města Brna, který se právě snažil vyřešit problém, jak vhodně využít dřevní hmotu získanou vykácením stromů, které přestaly plnit svoji funkci. Odtud již nebylo daleko, aby vznikla akce, která byla oficiálně nazvána „První brněnský plenér mladých výtvarníků“.

fotoÚčastníci. Zleva J. Sobotka, J. Vitásková, R.  Šupita, J. Kučerová, L. Garaj.

Organizátory z řad jednotlivců byli Jitka Kučerová, Jitka Vitásková a Jaroslav Varaďa. Díky fotkám prvně jmenované můžeme získat vizuální vjem proběhlé akce (byla fotografkou NVmB). Jaroslav Varaďa, publikující pod značkou -var-, psával články do tehdejších novin a informoval tak veřejnost o dění na přehradě.

15. srpna ve 13 hodin byl Brněnský plenér na přehradě zahájen - v rekreačním objektu KV SSM (krajský výbor Socialistického svazu mládeže). Již několik dní předtím dostali mladí sochaři možnost k výběru vhodného materiálu a mohli si najít to správné místo pro své dílo.

Hlavními organizátory akce jsou Technická a zahradní správa města Brna (přivezla dřevní hmotu, zabezpečila pomoc při hrubém opracování kmenů, dodala potřebné nátěry), odbor místního hospodářství NVmB a KV SSM, který s radou NVmB plenér finančně zajistil a poskytl umělcům ubytování a stravování v politickovýchovném středisku KV SSM. Prostor k tvorbě měli umělci zajištěn v oblasti, pro tuto příležitost oplocené, mezi restaurací U Lva a dnešním hotelem Přehrada.

fotoV pozadí dnešní hotel Přehrada.

O víkendu 12. – 13. listopadu již byly sochy upevněny na břehu přehrady a přivítaly první návštěvníky ve svém „novém domově“. 16. listopadu byl Brněnský plenér oficiálně ukončen přijetím všech jeho účastníků a organizátorů u primátora města Brna Rudolfa Suchánka. Součástí slavnostního aktu bylo i předání čestných uznání všem zúčastněným a věcných cen třem nejlepším – za ty byli označeni Radomír Vavruša, Jiří Sobotka a Vladimíra Sedláková.

V polovině listopadu se již začalo mluvit o dalším ročníku Brněnského plenéru, nikdo však netušil, že na něj dojde až za dlouhých 15 let. Atmosféra na plenéru byla výborná, až bratrská, umělci na toto setkání rádi vzpomínají dodnes.

Přejít na jinou stránku


Brněnský plenér, sochařské sympozium na Brněnské přehradě
Copyright © 2005-2024, Robert Vystrčil, fotograf, plener@prygl.net