brněnský plenér

https://plener.prygl.net

sochařské sympozium - brněnská přehradaročník 2002X Y Z

Tomáš MedekX Y Z

Autor: Tomáš Medek
(více o autorovi...)

Ročník: 2002

Technické informace: Smrk, 3 x 3 x 3 m.

Autor se koncepčně zabývá tématem krychle, k níž dospěl v souvislosti se snahou vyjádřit základní strukturu hmoty. Základem díla pro Brněnskou přehradu jsou osy prostorového zobrazení – x, y, z. Její struktura působí jako výsledek konceptuálně konstruovaného geometrického objektu. Ve skutečnosti je však poskládána nepravidelně a působí uhrančivě svojí rytmizovanou strukturou.

X Y Z X Y Z

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z

Dojmy a názory k této soše... (4 příspěvky, přidejte svůj)


Brněnský plenér, sochařské sympozium na Brněnské přehradě
Copyright © 2005-2023, Robert Vystrčil, fotograf, plener@prygl.net