brněnský plenér

https://plener.prygl.net

sochařské sympozium - brněnská přehradasympoziumRočník 2006 - 11. října - Instalace soch

K rozvozu soch do místa jejich následujícího života došlo poměrně pozdě od oficiálního ukončení sympozia. Ovšem v areálu lodní dopravy se stále pracovalo na díle z dětského plenéru, na Krokodýlovi. Brněnský plenér letos obohatil pro něj zcela nové lokality na území Bystrce - pláž na Kozí horce a místo v nově opraveném prostoru před bystrckým kostelem v historické části této brněnské čtvrti.

Ráno v přístavišti

Pracovat se začalo poměrně brzy ráno, po osmé hodině. To se ještě na přehradě držela podzimní mlha. Netrvalo však dlouho a sluníčko se dostalo ke slovu a prozářilo celý den.

foto
Krokodýl a všechna další díla ještě v areálu lodní dopravy.
foto
Noha stolu pro kočičku od Heleny Hlušičkové.
foto
Dělníci ze stavební firmy Skanska.
foto
Nakládání bubnů na korbu nákladního auta.
foto
Bubny připravené k odvozu na Kozí horku.

Kozí horka - africké bubny

Pláž Kozí horka se nalézá na pravém břehu přehrady, poblíž silnice k hradu Veveří nedaleko za Rakovcem. V dobách čisté přehrady velmi populární místo pro koupání a opalování.

foto
Umístění bubnů bylo třeba dobře vyměřit.
foto
S pracovním náčrtem.
foto
.
foto
.
foto
.
foto
.

Kozí horka - Trosečník

foto
Trosečník byl přivezen na Kozí horku již dopoledne. K následnému ukotvení došlo až odpoledne po přivezení betonu.
foto
Vyložení Trosečníka za pomoci jeřábu.
foto
Patrik Vlček s dílem Petra Uhera.
foto
Důležité bylo sochu správně vyrovnat.
foto
Snaha o narovnání díla do zcela vertikální polohy.
foto
Dočasné zajišťování sochy podpůrnými kůly.
foto
Trosečník v plné kráse.

Bystrc, ZŠ Vejrostova - Krokodýl

Po celý den se také pracovalo před největší brněnskou základní školou.

foto
foto
Připoutání Krokodýla před spuštěním na zem.
foto
foto
Patrik Vlček vysvětluje slovenskému dělníkovi, kde vykopat díry pro uchycení sochy.
foto
foto
Zapouštění Krokodýla do děr zaplněných betonem.

Bystrc, u kostela

U bystrckého kostela vznikl domov pro tramvaj a stoleček s kočičkou od manželů Hlušičkových. Úplné upevnění děl bylo dokončeno až následující den.

foto
Kopání díry na nohu stolu.
foto
Vrtání díly pro kolík ke spojení stolu do kompaktní formy.

Brněnský plenér, sochařské sympozium na Brněnské přehradě
Copyright © 2005-2023, Robert Vystrčil, fotograf, plener@prygl.net