brněnský plenér

http://plener.prygl.net

sochařské sympozium - brněnská přehradasympoziumSympozium

Brněnský plenér je označení pro sochařské sympozium konané pod otevřeným nebem na břehu Brněnské přehrady, na území městské části Bystrc (proto se někdy uvádí také jako Bystrcký plenér). Výsledky akce umělecky obohacují břehy již tak krásné údolní nádrže na okraji Brna. Sochařská díla se dostávají nejblíže k lidem, jak mohou, a největší brněnská rekreační oblast poskytuje svým návštěvníkům i kulturní obohacení.

Svatý Jiřík Ohryzkovník Rozestavěná loď Tiskátko

Sochařské setkání probíhá formou bienále, tedy každé dva roky. Poslední ročník proběhl v září roku 2014.

Brněnský plenér 2016 (11. ročník) proběhne od 6. září do 14. září 2016. Sochaři budou pracovat na hradě Veveří. Předepsaným tématem dřevěné plastiky (užitkového uměleckého díla) je Bystrcká květena a zvířena.

Sběr přihlášek na Brněnský plenér 2016!

Sympozium je určeno pro sochaře ze zemí Evropské unie.

  • Zadání: dřevěná plastika (užitkové umělecké dílo - téma Bystrcká květena a zvířena), horizontálně komponovaná, délka max. 3 m, materiál tvrdé dřevo (dub, buk, jasan apod.). Socha bude umístěna na území MČ Brno-Bystrc.
  • Materiál je tvrdé dřevo (špalek o standardních rozměrech: průměr cca 50 cm, délka max. 3 m), zajišťuje a hradí pořadatel.
  • Pořadatel hradí ubytování, obědy a drobné občerstvení (v místě práce).
  • Osobní nářadí a motorovou pilu si účastník zajišťuje sám. Pořadatel zajistí a hradí PHM pro motorovou pilu, manipulaci s materiálem, broušení pil, údržbu nářadí, úklid.
  • Doprava je na vlastní náklady účastníka.
  • Honorář 15.000 Kč bude předán účastníku po dokončení a odevzdání díla. Honorář se vyplácí na základě daňového dokladu, proto je nutné, aby honorovaný účastník sympozia měl IČO.

Zašlete nám přihlášku a potřebné přílohy (dokumentaci prací a realizaci ve dřevě, návrh sochy – kreslená skica v měřítku 1:10, písemný souhlas s darováním sochy MČ Brno-Bystrc) na e-mail plener@prygl.net. Uzávěrka přihlášek je 20. 6. 2016.

Další informace na tel. 546 224 320 nebo 546 211 924 (ÚMČ Brno-Bystrc).

Brněnský plenér býval ve své době jediným pravidelným sochařským sympoziem v Česku s mezinárodní účastí (pracující se dřevem). Na těchto stránkách máte možnost se virtuálně projít výsledky této jedinečné umělecké akce. Snad Vás přesvědčí k návštěvě míst v reálu, v překrásném prostředí přehrady.

Aktuálně - 1. 4. 2016

Byl zahájen sběr přihlášek na Brněnský plenér 2016.

Starší aktuality...


Valid XHTML 1.0!
Brněnský plenér, sochařské sympozium na Brněnské přehradě
Copyright © 2005 - 2010, Robert Vystrčil, fotograf, plener@prygl.net, ubytování, hostely, Karpaty